Σχετικά

Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε με σκοπό να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τον ιστότοπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Έχει ως στόχο την προώθηση διαφορετικού τύπου πληροφορίας από αυτήν που ενσωματώνεται στην κεντρική σελίδα του φορέα, όπως η ανάδειξη του διοικητικού και επιστημονικού έργου των στελεχών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και η προβολή και προώθηση καλών πρακτικών.

Στον τόπο αυτό φιλοξενούνται ειδήσεις και νέα της επικαιρότητας αναφορικά με την παραγωγή και έκδοση νομοθετικού έργου, εγκυκλίων και οδηγιών που σχετίζονται με την άσκηση αρμοδιοτήτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, άρθρα, εργασίες μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου και μελέτες που αφορούν στα αντικείμενα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Δημόσιας Διοίκησης γενικότερα και προβάλλονται εκδηλώσεις που οργανώνουν ή μετέχουν οργανικές μονάδες της ΑΔΜΘ ή ο Γραμματέας.

Είναι ευνόητο ότι, η δημοσίευση όλων των παραπάνω θεματικών αντικειμένων δεν περιορίζεται στο πλαίσιο λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, αλλά φιλοδοξεί να επεκταθεί, να προβάλλει και να αναδείξει τη δραστηριότητα και των υπολοίπων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.