Βιογραφικό

Syntonistis

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

Ο Ιωάννης Σάββας του Κωνσταντίνου γεννήθηκε το Δεκέμβρη του 1967.

 

 

 

 

 

 

Σπουδές:

 • Απόφοιτος του τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Απόφοιτος του Τμήματος  Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην «Πληροφορική και Διοίκηση» από το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών  του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (M.Sc).
 • Διδακτορικό δίπλωμα στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση από το ΓΠΑ,
  • Τίτλος Διατριβής: «Μετασχηματιστική Διακυβέρνηση: Οντολογική Προσέγγιση της Δημόσιας Διοίκησης και Αλγοριθμική Ανάλυση των Δυσλειτουργιών της»
 • Επελέγη ως Υπότροφος του Ι.Κ.Υ. στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Ευφυή Συστήματα-Γλωσσική Τεχνολογία».
 • Γνωρίζει άριστα την Αγγλική Γλώσσα.

Επιπρόσθετα, έχει συμμετάσχει με Εισηγήσεις και Ανακοινώσεις σε περισσότερα από δέκα Συνέδρια με θέμα τη Δημόσια Διοίκηση. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • 6ο Συνέδριο Ελλήνων Διοικητικών Επιστημόνων, θέμα: «Παροχή  υπηρεσιών  αρμοδιότητας  Κράτους  –  Δομές,  διοίκηση,  υπαλληλικό προσωπικό»,  Καλαμάτα, 2015
 • e-Government Workshop ’08 (eGOV08) Brunel University, West London, θέμα: «Using eGov Systems to Remedy Public Service Failings: In Search of a “Transformation” Algorithm», 2008
 • “ECEG. The 7th European Conference of e-Government., Den Haag, The Netherlands θέμα: «Proposing a high-level requirement mapping framework, for testing implementation compatibility in e-government projects», 2007
 • Advances in Computing and Technology Conference (AC & T’07), School of Computing and Technology, University of East London, θέμα: «Translating Stakeholders Needs to Application Requirements for e-Government Development Projects», 2007

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από είκοσι Άρθρα, Μελέτες και Προτάσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά, Τόμους Βιβλίων και Συλλογικά έργα. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • An Ontological Business Process Modeling Approach for Public Administration: The Case of Human Resource Management, Κεφάλαιο Βιβλίου, Handbook of Research on E-Business Standards and Protocols: Documents, Data and Advanced Web Technologies book by IGI Global, 2012
 • e- Government systems architecture: contextual and conceptual level, Κεφάλαιο Βιβλίου, “Systems Thinking and E-Participation”, ed. Jose-Rodrigo Cordoba-Pachon and Alejandro Ochoa, Idea Global, 2010
 • A Process-Oriented Ontology-Based Knowledge Management System for Facilitating Operational Procedures in Public Administration, Άρθρο, Expert Systems with Applications, volume 36, issue 3, part 1, pp. 4467-4478, 2009
 • «Γεωγραφική κατανομή των μοντέλων μέτρησης επίδοσης: η «Βόρεια» περίπτωση», Μελέτη, Σύγχρονες τάσεις στη διοικητική επιστήμη: “Νέα Δημόσια Διοίκηση”, εταιρική κοινωνική ευθύνη και κοινωνία των πολιτών : Πρακτικά συνεδρίου, Χίος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 11 – 13 Οκτωβρίου 2008, /επιμέλεια Αντώνης Μακρυδημήτρης, Λεωνίδας Μαρούδας, Μαρία – Ηλιάνα Πραβίτα. – 1η έκδ. – Αθήνα : Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., σελ. 353-368, 2009
 • «Experiencing Paneuropean Semantic Web Services. A Public Organizations’ perspective», Άρθρο, Collaboration and the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies Paul Cunningham and Miriam Cunningham (Eds) IOS Press, Amsterdam ISBN 978-1-58603-924-0, pp. 477-484, 2008
 • «E-identification technologies for e-government interoperability in the EU»,  Άρθρο,  International Journal of Electronic Security and Digital Forensics, Vol. 1, No. 2, pp.169–179, 2007

Διαθέτει διδακτική εμπειρία ως:

 • Εκπαιδευτής του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) στους τομείς Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διοίκησης μέσω Στόχων, ποιότητας, αποτελεσματικότητας,  αποδοτικότητας, Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης,  Εισαγωγικής Εκπαίδευσης. Ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από το 2007 έως και σήμερα.
 • Εκπαιδευτής σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης.

Έχει διατελέσει:

 • Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
 • Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
 • Προϊστάμενος του Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού της κρατικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Έχει συμμετάσχει σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας εκπροσωπώντας το φορέα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.