Επικοινωνία

Γραφείο Γραμματέα (Έδρα)

Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη – Καθ.Ρωσσίδου 11, 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα: 2313 309101, 2313 309102, 2313 309450, 2310 422590 (φαξ)

email: grammateas@damt.gov.gr

Γραφείο Γραμματέα (Κομοτηνή)

Διεύθυνση: Αποστόλου Σούζου 14, 69100, Κομοτηνή

Τηλέφωνα: 2313 309993, 25310 84716 (φαξ)