Επικοινωνία

Γραφείο Συντονιστή (Έδρα)

Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη – Καθ.Ρωσσίδου 11, 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα: 2313 309101, 2313 309102, 2313 309450, 2310 422590 (φαξ)

email: gtypou@damt.gov.gr

Γραφείο Συντονιστή (Κομοτηνή)

Διεύθυνση: Αποστόλου Σούζου 14, 69100, Κομοτηνή

Τηλέφωνα: 2313 309993, 25310 84716 (φαξ)