ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΔΜΘ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΔΜΘ

By : -

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΔΜΘ

 

                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ      

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ EMAIL

 

Θεσσαλονίκη,  29/08/2017

 Αριθμ. πρωτ. :οικ. 56635

 

 

 

Ταχ. Δ/νση       Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

Φαξ

email                  

 

:

:

:

:

::

:

 

Τ. Οικονομίδη 1 & Καθ. Ρωσσίδη 11

546 55  Θεσσαλονίκη

Ν. Κωστελίδου

2313 309155

2310 422590

atese@damt.gov.gr

natalia@damt.gov.gr

 

ΠΡΟΣ: Όλες τις Yπηρεσίες και όλους τους υπαλλήλους της Α.Δ.Μ.-Θ.

 

 

                       

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύστασης Ομάδας Εργασίας για τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί η Α.Δ.Μ.-Θ με εξωτερική χρηματοδότηση».

 

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης προτίθεται να προβεί στη σύσταση Ομάδας Εργασίας με έργο:

α) το συντονισμό όλων των ενεργειών των Υπηρεσιών του φορέα που αφορούν στην ωρίμανση, κατάρτιση και υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ, κοινοτικούς πόρους, εθνικά σχέδια, από τη Σύμπραξη Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και από κάθε άλλη μορφή συγχρηματοδότησης και

β) το χειρισμό των διαδικαστικών ζητημάτων παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των πράξεων για την υλοποίηση των έργων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι διαθέτουν γνώσεις και ενδεχομένως εμπειρία στην εκτέλεση, διαχείριση, συντονισμό και σχεδιασμό κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων να αποστείλουν έως τις 15/9/2017 αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση atese@damt.gov.gr.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστεί.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:

1.Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας          

2.Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων

3.Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής

  Ενταύθα

 

 

 

 

 

Ο Συντονιστής

Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Μακεδονίας-Θράκης

 

 

 

Δρ. Ιωάννης Σάββας