ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

By : -

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ΕΚΧΑ στις 8-12-2017 μετά τη θεώρηση του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Σερρών, με την οικ. 22215/4-12-2017 (ΑΔΑ ΨΘΞΥΟΡ1Υ-965) απόφαση της Διευθύνσεως Δασών Ν. Σερρών,

Για τη ενημέρωση των πολιτών σε θέματα δασικού χάρτη που αφορά στην ανωτέρω περιοχή  έχουν συσταθεί τα εξής Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) :

  • Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Σερρών,  με έδρα το Δασαρχείο Σερρών, Τέρμα Ομονοίας, Τ.Κ. 62125, τηλέφωνα επικοινωνίας 23210-22633 τηλεομοιοτυπία 23210-62086, email :ddas-ser@damt.gov.gr
  • Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Σιδηροκάστρου,  με έδρα το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου, Ν. Ιντζέ 2, Τ.Κ. 62300, τηλέφωνα επικοινωνίας 23230-22384, τηλεομοιοτυπία 23230-25550, email :das-sid@damt.gov.gr
  • Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Νιγρίτας, με έδρα το Δασαρχείο Νιγρίτας, Αθ. Αργυρού 9, Τ.Κ. 62200, τηλέφωνα επικοινωνίας 23220-22450 τηλεομοιοτυπία 23220-24776, email :das-nig@damt.gov.gr

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά στις 22 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή.  Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 5η Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοίκους ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 25η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΚΧΑ, ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ.

Ο ανωτέρω δασικός χάρτης είναι διαθέσιμος στους πολίτες στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Μακεδονίας- Θράκης (www.damt.gov.gr).

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Σερρών.