Έναρξη συνεργασίας της Α.Δ.Μ-Θ. και του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) “Εύξεινη Πόλη”

Έναρξη συνεργασίας της Α.Δ.Μ-Θ. και του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) “Εύξεινη Πόλη”

By : -

Έναρξη συνεργασίας της Α.Δ.Μ-Θ. και του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) “Εύξεινη Πόλη”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2022, ο Συντονιστής της Α.Δ.Μ-Θ, Δρ. Ιωάννης Σάββας, υποδέχθηκε τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) «Εύξεινη Πόλη», Δρ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, στα γραφεία της έδρας του φορέα.

Σκοπός της επίσκεψης του Δημάρχου και Προέδρου της Ε.Ο.Ε.Σ. ήταν η ενημέρωση του Συντονιστή σχετικά με τη δυναμική και τις δράσεις του Ομίλου και η από κοινού υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας. 

Σκοπός του ομίλου εδαφικής συνεργασίας είναι η διαπεριφερειακή, διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία για τη δημιουργία αειφόρου ανάπτυξης στις περιοχές που καλύπτει το δίκτυο, μέσα από τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Ο Ε.Ο.Ε.Σ απαρτίζεται από ένα πλήθος μελών, η πλειοψηφία των οποίων είναι Δήμοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και Περιφέρειες και αυτοδιοίκητοι και ακαδημαϊκοί φορείς.

Η Α.Δ.Μ-Θ., μέσα από αυτή τη συμμετοχή, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την εμπειρία  25 ετών του ομίλου στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων καθώς και το δίκτυο συνεργασιών του, που απαριθμεί περίπου 800 φορείς, μεταξύ των οποίων Δήμοι, Περιφέρειες και Πανεπιστήμια τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συνοδευόταν από τον αντιπρόεδρο  Οικονομικών του  Ε.Ο.Ε.Σ. κ. Χρυσόστομο Βούζα, ενώ από το φορέα της Α.Δ.Μ-Θ., στη συνάντηση συμμετείχαν ο κ. Μίμης Φωτόπουλος, Ειδικός Σύμβουλος του Συντονιστή και ο κ. Νικόλαος Τσαχαλίνας, Στέλεχος του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης του φορέα.