Ο Yπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης

Ο Yπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης

By : -

Ο  Yπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιος Γεωργαντάς, επισκέφθηκε τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Δρ. Ιωάννη Σάββα, στα γραφεία της έδρας του φορέα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επαναβεβαιώθηκε η άριστη μεταξύ τους συνεργασία.

Στη συνάντηση που διήρκησε περίπου μία ώρα, συζητήθηκαν θέματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα οποία έχει αρμοδιότητα εφαρμογής η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μ-Θ.

Ο Συντονιστής, πρότεινε στον Υπουργό τη διεύρυνση του πεδίου συνεργασίας τους και κατέθεσε σ αυτόν μία σειρά από προτάσεις. Ο Υπουργός, καταρχήν αντιμετώπισε θετικά όλα τα προτεινόμενα και επιφυλάχθηκε ως προς την ενδελεχή μελέτη και συζήτηση αυτών στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο Ειδικός Σύμβουλος του Συντονιστή κ. Μίμης Φωτόπουλος καθώς και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Κ.Μ., κ. Χρόνης Μακρίδης.