Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης

Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης

By : -

Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Άγγελος Μπίνης, επισκέφθηκε το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Δρ. Ιωάννη Σάββα, στα γραφεία της έδρας του φορέα.

Ο Διοικητής της Ε.Α.Δ. συνοδευόταν από κλιμάκιο στενών συνεργατών του και συγκεκριμένα την Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων κα. Αλεξάνδρα Ρογκάκου, τον Διευθυντή  Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων κ. Ιωάννη  Φουστανάκη και τον κ. Νίκο Ευσταθίου από τη Διεύθυνση Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Εκπαιδευτικών Πολιτικών.

Στη σύσκεψη που ακολούθησε, από το φορέα της Α.Δ.Μ-Θ συμμετείχαν η Ναταλία Κωστελίδου ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ο Χρήστος Ζώτος, Αναπληρωτής Διευθυντής Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η Ευφροσύνη Κιουρκτσή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων και η Ευαγγελία Ρέπα, Υπεύθυνη του Γραφείου Συντονιστή.

Βασικό θέμα στην ατζέντα της συνάντησης αποτέλεσε η ενίσχυση της λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου στην Α.Δ.Μ-Θ και ειδικότερα:

i)    Η παροχή τεχνογνωσίας και κατάρτισης των στελεχών του φορέα από την Ε.Α.Δ.

ii)  Η από κοινού ανάληψη δράσεων για την καταγραφή διαδικασιών της Α.Δ.Μ-Θ και την ανάπτυξη, ανάλυση και αντιμετώπιση κινδύνων διαφθοράς και απάτης.

iii)  Η παροχή τεχνογνωσίας από την Ε.Α.Δ. για την ποιοτική και ποσοτική διαχείριση των καταγγελιών.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω προωθείται η υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας.